02/04/2014
  •  
  •  

Realizacja projektu InKoM dobiegła końca- czas na opinię klientów.

27 marca 2014 odbyło się spotkanie podsumowujące 2-letni projekt Inteligentny Kokpit dla Menedżerów (InKoM), podczas którego zaprezentowano przyszłym użytkownikom nowe funkcjonalności aplikacji TETA BI, stworzone we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu (liderem projektu). Spotkanie składało się z dwóch części. W ramach pierwszej prof. Jerzy Korczak przeprowadził wykład, w trakcie którego omówił założenia merytoryczne opracowanych nowych funkcjonalności w systemie TETA BI. Natomiast w części drugiej, uczestnikom spotkania zostały zaprezentowane, na stanowiskach komputerowych, nowe moduły. Wypracowane rozwiązania w ramach projektu InKoM będą wspomagały kadrę kierowniczą małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), w zakresie analizy oraz interpretacji informacji ekonomiczno-finansowych. Projekt współfinansowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach pierwszego konkursu programu INNOTECH ścieżka In-Tech nr umowy INNOTECH-K1/IN1/34/153437/NCBR/12.

W spotkaniu i prezentacji systemu w zakresie najważniejszych, nowych, innowacyjnych funkcjonalności, uczestniczyli:

  • Obecni oraz potencjalni klienci UNIT4 TETA BI Center;
  • Kierownik Projektu InKoM (z UE we Wrocławiu) – prof. zw. dr hab. Jerzy Korczak;
  • Zespół projektowy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, reprezentowany przez dr Helenę Dudycz, dra Mirosława Dyczkowskiego, dr Janinę Jakubczyc, mgra Pawła Chrobaka i Konrada Paradowskiego;
  • Kadra zarządzająca firmy UNIT4 TETA, reprezentowana przez Dyrektora Zarządzającego – Artura Sawickiego;
  • Kadra zarządzająca firmy UNIT4 TETA BI Center, reprezentowana przez Prezesa – Tomasza Dobrzańskiego;
  • Zespół projektowy firmy UNIT4 TETA BI Center, reprezentowany przez Przemysława Adamczyka, Tomasza Stanaszka, Bartłomieja Ułaniaka.

Album ze zdjęciami z prezentacji w naszej galerii pod linkiem:

http://www.citi.ue.wroc.pl/index.php/galeria/