Witam na stronach CITI,

      CITI – Centrum naukowo-badawcze nad Inteligentnymi Technologiami Informacyjnymi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu powstało w 2007 roku. Moją ideą było stworzenie nie tylko ośrodka naukowego, ale i też miejsca innowacji i pomysłów zastosowań IT w systemach informacyjnych zarzadzania. W planach, CITI miało też być – i dzisiaj jest – miejscem pracy doktorantów, miejscem kontaktów pracowników nauki z praktyką, miejscem spotkań studentów kół naukowych z nauczycielami akademickimi.

      Pierwsze projekty dotyczyły zagadnień modelowania i budowy systemów samouczących, zastosowań technologii RFID, metod planowania i organizacji przedsięwzięć informatycznych. Rezultatem tych prac były liczne publikacje i raporty, podręczniki akademickie, a także prototypy zastosowań IT w zarządzaniu. Nawiązaliśmy w tym okresie interesujące kontakty z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, rozpoczęliśmy też wspólne prace z partnerami z przemysłu.

      Dzisiaj, po kilku latach działalności, Centrum prowadzi prace w kilku dużych projektach badawczych i bierze udział w wielu przedsięwzięciach na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród projektów należałoby wyróżnić trzy, mianowicie:

1)    Projekt LOGICAL (Transnational LOGistics’ Improvement through Cloud computing and innovAtive cooperative business modeLs) 2011-2014, realizowany w ramach programu Central Europe, we współpracy z 16 partnerami  z sześciu krajów Europy Środkowej.

2)    Projekt InKoM (Inteligentny Kokpit Menedżerski) 2012-2014, realizowanych w ramach programu InnoTech NCBiR we współpracy z TETA BIC i Credit Agricole Polska S.A.

3)    Projekt badawczy nad metodami zastosowań sztucznej inteligencji w wspomaganiu decyzji na rynkach finansowych i eksperymentalną platformą A-Trader.

       Naturalną konsekwencją prowadzonych prac są przygotowywane nowe projekty badawcze w ramach programu Horyzont 2020, programów NCBiR i NCN.

       Zapraszam nie tylko do zajrzenia na nasze strony internetowe bowiem CITI jest też otwarte na nowe inicjatywy współpracy w obszarze inteligentnych technologii informacyjnych i ich zastosowań z zarządzaniu, nowe kontakty naukowe i propozycje współpracy.

 
Prof. dr hab. Jerzy Korczak