Prof. zw. dr hab. Jerzy Korczak

Kierownik CITI

   +48 71 368 03 89
   +48 71 368 03 76
   jerzy.korczak@ue.wroc.pl

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Katedra Technologii Informacyjnych

ul. Komandorska 118/120

Bud. Z pok. 615

53-345 Wrocław