Uzyskane habilitacje:

  • dr hab. Helena Dudycz, prof. UE,  Mapa pojęć jako wizualna reprezentacja wiedzy ekonomicznej.

Habilitacje w postępowaniu:

  • dr Mirosław DyczkowskiSystemowo-sytuacyjne zarządzanie efektywnością ekonomiczną przedsięwzięć informatycznych.
  • dr inż. Barbarka Łukasik-MakowskaWpływ kultury informacyjnej na użyteczną innowacyjność  ICT.
  • dr inż. Radosław RudekAnaliza złożoności obliczeniowej oraz konstrukcja efektywnych algorytmów:problemy szeregowania zadań i rozdziału zasobów z efektem uczenia i zużycia.