Prace obronione:

  • dr Aleksander Fafuła – Eksploracja błędów poznawczych inwestorów giełdowych, 2014

Prace realizowane:

  • mgr inż. Paweł Chrobak – Automatyczna identyfikacja śledzenie obiektów w łańcuchach logistycznych obrotu towarowego.
  • mgr Krzysztof Drelczuk – Transakcje Falkowe w analizie finansowych szeregów czasowych o ultra wysokiej częstotliwości.
  • mgr Maciej Bac – Strategia ustawicznego uczenia w analizie szeregów czasowych.
  • mgr Marta Tabakow– Visual Analytics w Systemach Wspomagania Decyzji.
  • mgr Bartłomiej Karaban – Monitorowanie funkcjonowania kopalni z wykorzystaniem technologii Big Data.
  • mgr Adrian Kaźmierczak – Modelowanie profilu wiedzy menedżera z wykorzystaniem eye trackingu.
  • mgr Monika Matysek – Użyteczność wizualizacji sieci semantycznej ontologii zapisanej w systemie informatycznym w procesie podejmowania decyzji.