Centrum
Inteligentnych
Technologii
Informacyjncyh

Research Center
of the Inteligent
Information
Technologies

Centre
de rechere
sur IT appliquée
à la gestion

Forschungszentrum
für Intelligente
Informationstechnologien

Slide background

Witam na stronach CITI

      CITI – Centrum naukowo-badawcze nad Inteligentnymi Technologiami Informacyjnymi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu powstało w 2007 roku. Moją ideą było stworzenie nie tylko ośrodka naukowego, ale i też miejsca innowacji i pomysłów zastosowań IT w systemach informacyjnych zarzadzania. W planach, CITI miało też być – i dzisiaj jest…

Więcej

Studia: Informatyka w Biznesie

Informatyka w Biznesie jest unikalnym kierunkiem w skali kraju. Został utworzony w odpowiedzi na wysokie zapotrzebowanie specjalistów z dynamicznie rozwijającej się branży IT o interdyscyplinarnych umiejętnościach. Połączenie Informatyki z naukami finansowymi i biznesowymi otwierają drogę do zdobycia dobrze płatnych stanowisk menedżerskich i kierowniczych.

Więcej

RFID i EPC. Nasz portal technologiczny

Wejdź

Sieci komputerowe

Wejdź